Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce Liptovský Peter

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: 
„Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce Liptovský Peter“ 
je už podpísaná
 
Naša obec bola podporená v rámci  operačného programu Kvalita životného prostredia a získala nenávratné finančné prostriedky  na zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy kultúrneho domu a obecného úradu. Cieľom projektu je zvýšiť energetickú hospodárnosť budovy s minimálnym dopadom na životné prostredie a súčasne dôjde k zníženiu finančnej náročnosti chodu polyfunkčnej budovy. 
 
Názov projektu:   Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy obce Liptovský Peter
Kód projektu:       310041J524 
výška podpory:    326 002,81 EUR (čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov) pri celkových oprávnených nákladoch na realizáciu projektu vo výške 343 160,85 EUR.
 
Obec sa bude podieľať 5% z celkovej ceny oprávnených nákladov.
 
Na základe tejto zmluvy v súčasnej dobe  prebiehajú kontroly verejných obstarávaní. Po odsúhlasení správnosti krokov vo výberových konaniach sa bude projekt realizovať. 
 
Obec Liptovský Peter by tak mala realizovať zateplenie obvodového plášťa, výmenu vonkajších otvorových konštrukcií, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy s novým schodiskom, úpravu okapového chodníka a spevnených plôch pred vstupmi do budovy, výmenu klampiarskych konštrukcií a strešnej krytiny a zmenu vykurovania na plyn. 
 
Pre našu obec je to výrazný príspevok. 
 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
 
 
4413_big