RSS Liptovský Peter http://liptovskypeter.sk RSS kanál obce Liptovský Peter sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Pokyny pre predškolákov pri pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania http://liptovskypeter.sk/sprava/21971/n 21971 Ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v plnení predprimárneho vzdelávania v MŠ aj po dovŕšení veku 6 rokov (tzv. odklad školskej dochádzky), venujte pozornosť tomuto oznamu. Bližšie info nájdete v prílohe oznamu, taktiež sú ako prílohy uvedené dokumenty k tomu náležité. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/kids-1093758_1920_35972c_sm.jpg Dočasné odberné miesto v našej obci nebude testovať http://liptovskypeter.sk/sprava/21868/n 21868 Z dôvodu priaznivej epidemiologickej situácie... http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/motyl-luka_b5e738_sm.jpg Asistované sčítanie http://liptovskypeter.sk/sprava/21825/n 21825 Začalo sa asistované sčítanie. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/foto_kd_89a5f0_md_801b54_sm.jpg Spustili sme rezervácie na testovanie (+ doplnené výsledky) http://liptovskypeter.sk/sprava/21713/n 21713 Rezervačný systém na testovanie. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/vrch-luka-kvety_f5b98c_sm.jpg Oznámenie o doručení písomnosti http://liptovskypeter.sk/sprava/21678/n 21678 Oznámenie o doručení písomnosti. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/posta-obalka-list_fa8946_sm.jpg Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania http://liptovskypeter.sk/sprava/21679/n 21679 Verejná vyhláška. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/termin-kalendar_c72f1a_sm.jpg Antigénové testovanie v číslach + poďakovanie http://liptovskypeter.sk/sprava/21614/n 21614 Krátke zhrnutie doterajšieho testovania v našej obci. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/foto_9_b1211a_sm.jpg Zber nebezpečného odpadu http://liptovskypeter.sk/sprava/21629/n 21629 Zber nebezpečného odpadu. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/energia-elektrina-ziarovka_189f2e_sm.jpg Záujem o očkovanie formou výjazdového tímu http://liptovskypeter.sk/sprava/21535/n 21535 Zisťovanie záujmu o očkovanie. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/doktor-lekar-abulancia_c7d368_sm.jpg Testovanie opäť v piatok podvečer + VÝSLEDKY http://liptovskypeter.sk/sprava/21537/n 21537 Rezervačný systém je spustený. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2021/rieka-slnko-priroda_488071_sm.jpg