RSS Liptovský Peter http://liptovskypeter.sk RSS kanál obce Liptovský Peter sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva http://liptovskypeter.sk/sprava/12611/n 12611 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29. júna 2020 ... http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/sud-sudca-spravodlivost_65db5b_md_11fe25_sm.jpg Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2020 http://liptovskypeter.sk/sprava/12329/n 12329 Kontrolór obce predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_4698a5_md_b8bf7b_md_e7d864_sm.jpg Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2020 http://liptovskypeter.sk/sprava/12328/n 12328 Kontrolór obce predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_4698a5_md_b8bf7b_sm.jpg Oznámenie o prerušení dodávky elektriny dňa 15.06.2020 http://liptovskypeter.sk/sprava/12325/n 12325 Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 15.06.2020 08:30 do: 15.06.2020 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny... http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/energia-elektrina-ziarovka_ff1010_sm.jpg Verejná vyhláška SOcÚ - Zmena účelu BD 204 http://liptovskypeter.sk/sprava/12323/n 12323 VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - Vlastníci obytného domu č. súp. 204 v Liptovskom Petre...  http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/pero-zapisnik_b52d55_md_43f202_sm.jpg Verejná vyhláška SOcÚ - Zmena účelu BD 204 http://liptovskypeter.sk/sprava/12322/n 12322 VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - Vlastníci obytného domu č. súp. 204 v Liptovskom Petre... (viď príloha) http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/pero-zapisnik_b52d55_md_5a557c_sm.jpg Pozvánka na zhromaždenie UPS v Liptovskom Petre dňa 11. 7. 2020 http://liptovskypeter.sk/sprava/12313/n 12313 Výbor UPS Liptovský Peter Vás pozýva... http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/dedina-hory-horizont-romantika_a828e1_sm.jpg Pozvánka na zhromaždenie PSSD v Liptovskom Petre dňa 11. 7. 2020 http://liptovskypeter.sk/sprava/12312/n 12312 Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Liptovskom Petre Vás pozýva... http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/hory-dedina_d42979_sm.jpg Opätovné otvorenie obecnej knižnice http://liptovskypeter.sk/sprava/12270/n 12270 Na základe uvoľnenia opatrení a v súlade s Opatrením ÚVZSR č. OLP/4083/2020 zo dňa 19.05.2020 rozhodla obec Liptovský Peter o opätovnom otvorení obecnej knižnice. http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/kniznica-knihy-vzdelanie_e1b829_sm.jpg Uvoľnenie opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - IV. fáza http://liptovskypeter.sk/sprava/12269/n 12269 Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID - 19 a aktualizované usmernenia k uvoľňovaniu opatrení v oblasti poskytovania sociálnych služieb a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia http://liptovskypeter.sk/data/news/liptovskypeter.sk/2020/pexels-photo-3873193_ae9026_md_983cc4_md_e71883_md_b3e3ae_sm.jpg