Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Terénna sociálna práca

esf

fond-socialneho-rozvoja

zam_soc_inkluzia

OBEC LIPTOVSKÝ PETER

PROGRAM PODPORY TERÉNNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V OBCI LIPTOVSKÝ PETER

V rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia Obec Liptovský Peter realizovala v období od 15. októbra 2008 do 14. októbra 2010 projekt Program podpory terénnej sociálnej práce v obci Liptovský Peter. Cieľom projektu bolo zlepšiť životnú situáciu ľudí zo sociálne vylúčenej komunity, ako aj vytvoriť podmienky na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život. Terénne sociálne pracovníčky vykonávali individuálnu sociálnu prácu s jednotlivými klientami, rodinami v prirodzenom rodinnom a otvorenom prostredí, vrátane vyhľadávacích činností. Poskytovali poradenstvo v oblasti zlepšenia osobnej hygieny, kontrolovali dochádzku do školy a riešili problémy záškoláctva. Spolupracovali so štátnymi orgánmi a organizáciami pri vybavovaní zdravotných pomôcok, invalidného dôchodku, zverení do výchovy, poberaní sociálnych dávok.

V snahe zlepšiť životnú a sociálnu situácie a integrovať občanov zo sociálne vylúčených skupín s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu sa členovia cieľovej skupiny zapájali do pracovných činností s cieľom získania a obnovenia pracovných návykov. Prostredníctvom individuálnych rozhovorom sa pracovníčky snažili zvýšiť sociálnu mobilitu klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne, bez závislosti na iných.

Počas celého projektu bola monitorovaná sociálna situácia jedinca, rodín so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie, aby sa vedeli zorientovať v pracovno-právnych vzťahoch, právach a povinnostiach obyvateľa obce, ako správne postupovať pri vybavovaní potvrdení, vyjadrení.

Pri ukončení projektu môžeme konštatovať, že zámery a ciele sa nám podarilo splniť, pretože občania ohrození sociálnym vylúčením s získali určité, návyky, vedomosti. Častou komunikáciou a prácou s terénnymi sociálnymi pracovníkmi sa začalo s postupným odstraňovaním ich segregácie a zaraďovaním do normálneho života obce.

Obec má záujem ďalej sa venovať obyvateľstvu zo sociálne vylúčeného prostredia a zapájať sa do ďalších projektov, či už na miestnej úrovni, ale aj zo štrukturálnych fondov.