Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liptovský Peter

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č.1/2021 o určení dotácie na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ v roku 2021 Veľkosť: 372.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2021
VZN č. 5/2019 o užívaní verejných priestranstiev
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru VZN č. 5/2019 o užívaní verejných priestranstiev (DOCX)
Veľkosť: 59.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.8.2019
VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne (DOCX)
Veľkosť: 58.6 kB Formát: pdf Dátum: 5.2.2020
VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 437.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.1.2024
Dodatok k VZN 1_2022_o označovaní ulíc Veľkosť: 493.9 kB Formát: pdf Dátum: 29.6.2023
VZN 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Veľkosť: 328.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2023
VZN 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Veľkosť: 331.1 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2022
VZN 1/2022 o určení názvov ulíc, označovaní ulíc, verejných priestranstiev a stavieb na území obce Liptovský Peter Veľkosť: 504.6 kB Formát: pdf Dátum: 11.5.2022
VZN č.2/2021 - Zmeny a doplnky č.3 záväznej časti Územného plánu Veľkosť: 870.1 kB Formát: pdf Dátum: 22.7.2021
VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DOCX)
Veľkosť: 72.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.12.2012
VZN 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Veľkosť: 428.2 kB Formát: pdf Dátum: 31.12.2020
VZN 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 301.2 kB Formát: pdf Dátum: 31.12.2020
VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 301.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2019
VZN č. 4/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Veľkosť: 163.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.6.2019
VZN č. 3/2019 o organizácii miestneho referenda Veľkosť: 231.6 kB Formát: pdf Dátum: 25.6.2019
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Veľkosť: 164.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.6.2019
VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (DOC)
Veľkosť: 35.3 kB Formát: pdf Dátum: 8.12.2009
VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DOC)
Veľkosť: 77.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2007
VZN č. 1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 1/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby (DOC)
Veľkosť: 40.8 kB Formát: pdf Dátum: 4.6.2008
VZN č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (DOC)
Veľkosť: 42.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.10.2008
VZN č. 3/2008 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 3/2008 - Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska (DOC)
Veľkosť: 72.4 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2008
VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DOC)
Veľkosť: 71.5 kB Formát: pdf Dátum: 9.12.2008
VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby (DOC)
Veľkosť: 57.4 kB Formát: pdf Dátum: 8.12.2009
VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DOC)
Veľkosť: 63.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.12.2009
VZN č. 3/2009 o chove a držaní zvierat na území obce
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 3/2009 o chove a držaní zvierat na území obce (DOC)
Veľkosť: 52.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.12.2009
VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne Veľkosť: 381 kB Formát: pdf Dátum: 23.1.2019
VZN č. 1/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 1/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy (DOC)
Veľkosť: 46.6 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2010
VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 2/2010 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (DOC)
Veľkosť: 86.3 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2010
VZN č. 1/2011 – podmienky nájmu, kritéria a postup prideľovania nájomných bytov
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 1/2011 – podmienky nájmu, kritéria a postup prideľovania nájomných bytov (DOC)
Veľkosť: 44.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.9.2011
VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 2/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (DOC)
Veľkosť: 64.7 kB Formát: pdf Dátum: 12.12.2011
VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne (DOC)
Veľkosť: 49.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2012
VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOC súboru VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (DOC)
Veľkosť: 41.4 kB Formát: pdf Dátum: 3.7.2012
VZN č. 4/2012 – trhový poriadok
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru VZN č. 4/2012 – trhový poriadok (DOCX)
Veľkosť: 41.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.11.2012
VZN č. 2/2012 o výške úhrady, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované obcou
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 54.3 kB Formát: pdf Dátum: 29.5.2012
dodatok VZN č. 2/2010 účinný od 8.5.2013 Veľkosť: 96.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2013
VZN č. 3/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Veľkosť: 222.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.11.2015
VZN č. 4/2018 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev Veľkosť: 75.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.7.2018
VZN č. 3/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Veľkosť: 69.5 kB Formát: pdf Dátum: 17.7.2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu obce Liptovský Peter Veľkosť: 1.07 MB Formát: pdf Dátum: 21.6.2018
VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne Veľkosť: 156.3 kB Formát: pdf Dátum: 27.2.2018
VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne Veľkosť: 131 kB Formát: pdf Dátum: 31.1.2017
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Veľkosť: 344.8 kB Formát: pdf Dátum: 8.7.2016
VZN č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne Veľkosť: 121.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.1.2016
VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 216.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2015
VZN č. 2/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Veľkosť: 90.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2015
VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne Veľkosť: 99 kB Formát: pdf Dátum: 27.1.2015
VZN č. 3/2014 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Veľkosť: 198.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.7.2014
VZN č. 2/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Veľkosť: 295.6 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2014
VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne Veľkosť: 121.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.1.2014
VZN č. 2/2013 - Zmeny a doplnky ÚPN-O Liptovský Peter
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 4.58 MB Formát: pdf Dátum: 5.9.2013
VZN č. 1/2013 o poskytovaní príspevku za darcovstvo krvi Veľkosť: 92.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.6.2013