Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

2015

15.04.2015 - Obecná knižnica

Upozorňujeme občanov na zmenu otváracích hodín v obecnej knižnici. Od 14.4.2015 je knižnica otvorená vždy v utorok od 16.30 do 18.30 hod.

 

12.04.2015 - Verejné stretnutie občanov obce

Obec Liptovský Peter v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvoláva dňa 14. apríla 2015 (utorok) o 17,00 hod. do sály kultúrneho domu verejné stretnutie občanov obce.

 

04.02.2015 - Verejný hovor

Mesto Liptovský Hrádok zvoláva VEREJNÝ HOVOR súvisiaci s informovaním obyvateľov mesta o situácii týkajúcej sa potenciálnej výstavby spaľovne v lokalite Žadovica.

Termín: 5. Február 2015,   Miesto: Dom kultúry – kinosála,   Čas: 17:00

Na verejnom hovore sa dozviete: stanovisko Mesta Liptovský Hrádok, informácie zo strany prizvaných navrhovateľov zámeru (Ekoplazma, s.r.o.), informácie o pripravených krokoch mesta na likvidáciu TKO s dlhodobým výhľadom.

 

26.01.2015 - „STOP Vysokotepelnému zhodnoteniu komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň

Aktivisti pripravili v súvislosti s výstavbou spaľovne v lokalite Žadovica PETÍCIU nasledovného znenia: Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

16.01.2015 - Zimná univerziáda (SZU) Granada – Štrbské Pleso – Osrblie

Obec Štrba bude v dňoch 24. 1. – 1. 2. 2015 spoluorganizátorom medzinárodného podujatia – 27. Svetovej zimnej univerziády (SZU) Granada – Štrbské Pleso – Osrblie.
Na Štrbskom Plese sa budú konať súťaže v atraktívnych disciplínach – v bežeckom lyžovaní, severskej kombinácii a skokoch na lyžiach. Predstaví sa takmer 500 pretekárov, trénerov a ďalších členov oficiálnych výprav z 32 krajín.
Svetová zimná univerziáda, ktorú zastrešuje svetová federácia FIS-u ako najvyššia medzinárodná federácia univerzitného športu, je druhé najväčšie športové podujatie po olympijských hrách. Na Slovensku to bude v poradí tretia univerziáda, po rokoch 1987 a 1999.
O univerziádu na Štrbskom Plese a v Osrblí je aj veľký mediálny záujem. TV EUROSPORT odvysiela z podujatia viac ako 74 hodín priamych prenosov a signál by malo preberať takmer 100 televíznych spoločností.

Obec Štrba ako hostiteľská obec vás pozýva počas zimnej univerziády v dňoch 24. januára – 1. februára 2015 na Štrbské Pleso, ktoré bude dejiskom zaujímavých športových zápolení a sprievodných programov. Slávnostný otvárací ceremoniál bude 24. januára 2015 o 18.00 hod.

Príďte povzbudiť pretekárov – bežcov - lyžiarov, skokanov, združenárov. Tešíme sa na početnú divácku kulisu.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
VZN - dane 2015 216.5 kB pdf 15.12.2015
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 81.6 kB pdf 12.12.2015
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Liptovský Peter 515.2 kB pdf 9.12.2015
VZN - dane 2015 216 kB pdf 28.11.2015
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 217.8 kB pdf 28.11.2015
Zámer na odpredaj obecného majetku 286.2 kB pdf 26.11.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 363.2 kB pdf 23.11.2015
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou 222.5 kB pdf 23.11.2015
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 82.9 kB pdf 15.11.2015
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška začatie - Čelec 218.3 kB pdf 9.11.2015
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu 155.7 kB pdf 4.11.2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 215.9 kB pdf 1.11.2015
Stavebné povolenie BD 240 3.95 MB pdf 11.9.2015
Stavebné povolenie BD 241 3.97 MB pdf 11.9.2015
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 776 kB pdf 15.8.2015
Verejná vyhláška 774.7 kB pdf 15.8.2015
Verejná vyhláška 841.7 kB pdf 29.7.2015
Pripomienky k CP 169.3 kB pdf 21.7.2015
Verejná vyhláška – Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK 1.4 MB pdf 24.6.2015
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 80 kB pdf 22.6.2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského kraja 166.7 kB pdf 10.6.2015
Záverečný účet obce 2014 401.5 kB pdf 5.6.2015
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 82.9 kB pdf 23.5.2015
Verejná vyhláška - Tvarušková 151.3 kB pdf 23.4.2015
Verejná vyhláška 146.2 kB pdf 20.4.2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O PITNEJ VODE 90.1 kB pdf 30.3.2015
Pozvánka OZ 104.6 kB pdf 22.3.2015
Plán kontrolnej činnosti 150.1 kB pdf 13.3.2015
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 89.3 kB pdf 8.3.2015
Pozvánka na pozemkové spoločenstvo 143.5 kB pdf 9.2.2015
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 83.9 kB pdf 23.1.2015
Zariadenie na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k.ú. Podúreň 4.93 MB pdf 5.1.2015
Oznámenie o rozšírení stránkových dní na pracovisku dopravných evidencií 294 kB pdf 13.1.2015
Zimná univerziáda (SZU) Granada – Štrbské Pleso – Osrblie 93.2 kB pdf 16.1.2015
„STOP Vysokotepelnému zhodnoteniu komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň 68.1 kB pdf 26.1.2015
14. februára 2015 - Fašiangy v Liptovskom Petre 3.37 MB jpg 9.2.2015
Oznámenie o ochrane prírody a krajiny 572.8 kB pdf 14.2.2015
Rozsah hodnotenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 8.1 MB pdf 19.2.2015
Pozvánka MDŽ 188.4 kB pdf 28.2.2015
Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 46.7 kB pdf 25.3.2015
Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Podtureň 1.74 MB pdf 7.4.2015
Krúžok mladých hasičov 211 kB pdf 9.4.2015
Vyčistime si svoje okolie 82.1 kB pdf 4.5.2015
70. výročie Dňa víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši 48.8 kB jpg 6.5.2015
Zber nebezpečného odpadu 606.7 kB pdf 12.5.2015
Stavanie mája 210.7 kB pdf 20.5.2015
MDD 122.6 kB pdf 4.6.2015
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na II. polrok 145.9 kB pdf 10.6.2015
Ochrana lesov pred požiarmi 192.6 kB pdf 20.6.2015
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 822.1 kB pdf 1.7.2015
Reklamácia na prerušovanie dodávky prúdu 488 kB pdf 1.7.2015
Stavebné povolenie 4.06 MB pdf 24.8.2015
Pozvánka na kultúrne podujatie 39.9 kB jpg 2.10.2015
Jesenné upratovanie 46.4 kB pdf 28.10.2015
Oznámenie o začatí územného konania - Situácia 215.2 kB pdf 9.11.2015
Pozvánka - Divadelná hra "Obec roka" 372.7 kB pdf 9.11.2015
Spoločný program rozvoja Horného Liptova 1.84 MB zip 20.11.2015
Strečno uzávierka 199.3 kB pdf 24.11.2015
Mikulášska kapustnica 673.6 kB pdf 2.12.2015
Deň sv. Štefana 3.46 MB pdf 22.12.2015