Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozhodnutie "FTTH Liptovský Hrádok” líniová stavba - verejná vyhláška

SÚBOR
Dátum: 10.12.2020
Rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH Liptovský Hrádok" líniová stavba v k.ú. Liptovský Hrádok a  v k.ú. Liptovský Peter.

Mesto  Liptovský Hrádok  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  a § 119 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 35 až § 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi  a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia  podľa § 39,  § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  vydáva

                   r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í    s t a v b y

FTTH Liptovský Hrádok” líniová stavba  v k. ú. Liptovský Hrádok a v k. ú. Liptovský Peter  tak, ako je to vyznačené na podklade situácie - katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. (Viac v prílohe)

 

Vyvesené: 10. 12. 2020

Zvesené: 26. 12. 2020

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
LP
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 346.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2020
LH
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 542.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2020
Rozhodnutie Orange
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí z .DOCX súboru Rozhodnutie Orange (DOCX)
Veľkosť: 252.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.