Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sčítanie obyvateľov 2021

Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.


Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Po prvýkrát sa obyvateľ sčíta výlučne elektronicky, a to buď:

  • sám (na webovej stránke www.scitanie.sk, alebo mobilnou aplikáciou),
  • pomocou asistenta na kontaktnom mieste,
  • alebo pomocou mobilného asistenta (napr. z dôvodu imobility).

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Kontaktné miesto v obci Liptovský Peter bude v budove kultúrneho domu počas prevádzkových hodín, ktoré Vám budú oznámené.

Najčastejšie otázky k SODB 2021

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti

 

Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021?

Vedeli ste, že...

  • SODB je najrozsiahlejším a najnáročnejším štatistickým zisťovaním na Slovensku s viac ako 100-ročnou tradíciou. Koná sa každých 10 rokov.
  • Štatistický úrad SR začal s koncepčnou prípravou SODB 2021 v decembri 2014 zriadením Pracovnej skupiny na prípravu SODB 2021.
  • Do verejnej súťaže na vytvorenie loga SODB 2021 sa v období od júna do augusta 2019 zapojilo celkovo 75 návrhov, podmienky súťaže splnilo 63 návrhov.
  • Zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 schválila Národná rada SR 18. júna 2019.
  • SODB 2021 využíva údaje z 10 existujúcich administratívnych zdrojov údajov a registrov.
  • SODB 2021 je prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR.
  • Sčítací formulár na sčítanie domov a bytov obsahuje 18 otázok.