Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zavedenie uličného systému v obci

Dátum: 21.12.2023
Zavedenie uličného systému v obci

Zavedenie uličného systému  a výmena dokladov

Milí obyvatelia,

v našej obci bol oficiálne ukončený proces číslovania domov. Odteraz má každá ulica označená názvom samostatný číselný rad orientačných čísel. Po ich zaregistrovaní dochádza k zmene adresy, (príklad: pôvodná adresa – Liptovský Peter 100 sa zmenila na novú adresu - Martinčekova ulica 100/42, Liptovský Peter, pričom číslo pred lomkou je súpisné, číslo za lomkou orientačné).

Pre vás občanov to teda znamená výmenu dokladov. 

Po konzultácii s Okresným riaditeľstvom policajného zboru (OR PZ) v Liptovskom Mikuláši, oddelením dokladov, nie je k vydaniu občianskeho preukazu potrebné predkladať žiadne potvrdenie od obce a tento úkon nepodlieha správnemu poplatku

Napriek tomu, že sme sa snažili, aby zavedenie uličného systému v našej obci prebehlo čo najskôr, udialo sa tak až teraz. Tento proces bol časovo a administratívne náročný a bolo potrebné dodržať postupnosť jednotlivých krokov:

  • prijatie všeobecne záväzného nariadenia a jeho dodatku,
  • zameranie osí ulíc a chýbajúcich adresných bodov bytových domov s viacerými vchodmi geodetom, nakoľko každý vchod má mať vlastné orientačné číslo,
  • ich zápis do informačného systému registra adries (IS RA) Okresným úradom v Liptovskom Mikuláši, odborom všeobecnej vnútornej správy,
  • postupné precízne prideľovanie orientačných čísel budovám na jednotlivých uliciach v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v aktuálnom znení,
  • niekoľkonásobná kontrola pred aj po zápise do registra adries,
  • priradenie trvale bývajúcich obyvateľov bytových domov s viacerými vchodmi k správnemu orientačnému číslu do registra obyvateľov.

Všetky potrebné úkony už boli uskutočnené. O vydanie nových občianskych preukazov môžete požiadať na oddelení dokladov na OR PZ, ul. Školská 122/2, Liptovský Mikuláš počas stránkových hodín.

Nakoľko pôvodcom tejto zmeny bola obec, nový občiansky preukaz vám vystavia bezplatne. Výmena občianskych preukazov nie je v tomto prípade časovo obmedzená. Určite však o tejto zmene nezabudnite upovedomiť organizácie, s ktorými sústavne alebo periodicky komunikujete (poisťovne, banky a pod.), predídete tak mnohým nedorozumeniam.

Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť a pochopenie.