Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - odstránenie stavby Agria Liptovský Ondrej, a.s.

SÚBOR
Dátum: 20.04.2023
Verejná vyhláška - odstránenie stavby Agria Liptovský Ondrej, a.s.

Nariadenie ústneho pojednávania.

Žiadateľ AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., 032 04 Liptovský Ondrej 126, IČO 195669, zastúpený spoločnosťou B-SMARTING s.r.o., Guothova 1280/3, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto, IČO 52022102,  podal  dňa 04.04.2023 a doplnil dňa 18.04.2023  žiadosť o povolenie na odstránenie stavby  „Kravín č. súp. 432 na parc. č. KN-C 4315/6“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavby „Maštal č. súp. 433 na parc. č. KN-C 4315/7“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavby „Hospodárska budova  č. súp. 447 na parc. č. KN-C 4315/33“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavby „Silážna jama krytá č. súp. 449 na parc. č. KN-C 4315/36“  v  k. ú.   Liptovský Peter. Vlastníkom predmetných stavieb je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 61 žiadateľ AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., 032 04 Liptovský Ondrej 126,  umiestnené sú v k. ú. Liptovský Peter, v areáli spoločnosti  AGRIA Liptovský Ondrej a.s.. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.      

Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad  oznamuje  známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania. Za účelom prerokovania tejto veci  stavebný úrad zvoláva  ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním na deň

25.05.2023 /štvrtok/  o  9.00 hod.

so stretnutím na  Obecnom úrade v Liptovskom Petre  v stanovený čas.

Do podkladov rozhodnutia je možné  nahliadnuť  na Spoločnom obecnom  úrade, ul. Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok č. dverí 208 – v úradných dňoch (pondelok : v čase od 7.00 - 11.00 hod, 12.00 – 15.00 hod, streda : v čase od 7.00 – 11.00 hod., 12.00 – 16.00 a piatok :   v čase od 7.00 - 11.00 hod, 12.00 – 14.00 hod.) a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej  lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy  a obec v mieste stavby.

 

Vyvesené: 20.04.2023

Zvesené: 08.05.2023

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. Veľkosť: 225 kB Formát: pdf Dátum: 20.4.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.