Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Podmienky prijímania detí do materskej školy
Riaditeľka MŠ Liptovský Peter oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021 / 2022

Riaditeľka MŠ Liptovský Peter oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021 / 2022:

Termín podávania žiadostí: od 01.05.2021 do 20.05.2021

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Žiadosť do MŠ si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u riaditeľa MŠ alebo stiahnuť z webovej stránky v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ pre školský rok 2021 / 2022 riaditeľ školy vydá najneskôr do 15.06.2021.

 

Podmienky prijatia:

Prednostne sa do materskej školy prijíma:

  • dieťa, ktoré má určené povinné predprimárne vzdelávanie (dovršuje piaty rok veku do 31.8. súčasného kalendárneho roka) v spádovej oblasti,
  • dieťa, ktoré má určené povinné predprimárne vzdelávanie (dovršuje piaty rok veku do 31.8. súčasného kalendárneho roka) mimo spádovej oblasti,
  • dieťa, ktoré pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní (s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky),
  • dieťa, ktoré má v MŠ súrodenca,
  • dieťa na doplnenie tried z poradovníka o evidencii prijatých žiadostí
  • deti, ktoré dovŕšili 3 rok veku.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 385.3 kB pdf 7.5.2021