Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Obmedzenie stránkových hodín

Obmedzenie stránkových hodín
Stránkové hodiny obecného úradu.

Obec Liptovský Peter v nadväznosti na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 v záujme zamedzenia   šírenia ochorenia COVID-19 s účinnosťou  od 8.2.2021 prijala nasledovné opatrenie:

Stránkové hodiny obecného úradu  sú v obmedzenom režime:

 Pondelok
9.00 - 11.00 13.00 - 15.00
 Utorok nestránkový  
 Streda 9.00 - 11.00 13.00 - 16.00
 Štvrtok nestránkový  
 Piatok nestránkový  


Komunikovať s pracovníkmi obecného úradu môžete telefonicky, elektronicky alebo písomne.

Žiadosti a podnety môžete hodiť aj do poštovej schránky.

Osobná návšteva bude možná len v nutných prípadoch po predchádzajúcom dohovore. Pri jednaní je potrebné sa preukázať potvrdením o absolvovaní testovania na COVID-19 s negatívnym výsledkom, dezinfikovať si ruky a dodržiavať nosenie ochranných rúšok. Od ostatných osôb je potrebné dodržiavať vzdialenosť minimálne 2 m.

Kontakty

Obecný úrad:

e-mail: info@liptovskypeter.sk

telefón kancelária úradu: 044/5222 484, 0911 375 897

telefón starostka:  0907 086 283

SBH, s.r.o.:

e-mail: jurik.sbh@mag-net.sk

telefón kancelária: 044/522 4902

telefón M. Jurík: 0908 913 762

Pokladničné hodiny:  každú stredu  15.00 - 16.00 hod.