Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu

Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP vydal...

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené stanovisko je v prílohe tohto oznámenia a zároveň ho nájdete na adrese:  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Stanovisko je k dispozícii v kancelárii Obecného úradu v Liptovskom Petre, kde počas úradných hodín je možné do neho nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Vyvesené: 11.01.2021

Zvesené: 27.01.2021

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Záverečné stanovisko k strategickému dokumentu 1.98 MB pdf 11.1.2021