Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

2013

07.05.2013 - 2-izbový byt na prenájom

Obec Liptovský Peter ponúka na prenájom 2-izbový byt v bytovom dome č. 2 od 1.6.2013. Byt sa nachádza na 1. poschodí, podlahová plocha bytu je 59 m2, má samostatné plynové kúrenie. Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade, tel.č. 044/5222484,5222172.

 

05.09.2013 - ZVEREJNENIE Záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

Záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

Zmeny a doplnok č.1 Územného plánu plán obce Liptovský Peter. Obec, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy " Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Liptovský Peter" (ďalej len ZaDč.1ÚPN-O) týmto zverejňuje záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie podľa § 27 zákon č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Do záväznej časti návrhu ZaDč.1ÚPN-O Liptovský Peter je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Liptovský Peter po dobu 30 dní odo dňa vyvesenia oznámenia. Bc. Anna Papajová starostka obce