Liptovský Peter
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Jedáleň

Výška stravného

MŠ dieťa:

desiata:        0,38 €
+ obed:         0,90 €
+ olovrant:   0,26 €
------------------------
Spolu:           1,54 €

Doplatok stravy pre predškolákov (úhrada od rodičov) zálohové 30 € (na 3 mesiace).


Stravovanie dospelých: 

stravné:   1,41 €
+ réžia:    1,59 €
------------------
Spolu:    3,00 €

Stravné sa platí vždy po oznámení na informačnej nástenke zálohovo. Preplatky stravného sa vracajú nasledujúci mesiac.

Neprítomnosť dieťaťa v predškolskom zariadení sa hlási na telefónnom čísle 044/5222657 do 8:00 hod.

Konzultačné hodiny ŠJ: každý párny týždeň: utorok, štvrtok 6:30 – 14:30 hod. a každý nepárny týždeň: pondelok, streda, piatok 6:30 – 14:30 hod.