Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení odstrániť stavby - AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

SÚBOR
Dátum: 21.06.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení odstrániť stavby - AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.

Rozhodnutie o povolení odstrániť stavby.

Žiadateľ, AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., 032 04 Liptovský Ondrej 126, IČO 195669, zastúpený spoločnosťou B-SMARTING s.r.o., Guothova 1280/3, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto, IČO 52022102,  podal dňa 04.04.2023 a doplnil dňa 18.04.2023 žiadosť o povolenie  odstránenia  stavby „Kravín č. súp. 432 na parc. č. KN-C 4315/6“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavby „Maštal č. súp. 433 na parc. č. KN-C 4315/7“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavby „Hospodárska budova  č. súp. 447 na parc. č. KN-C 4315/33“  v  k. ú.   Liptovský Peter a stavby „Silážna jama krytá č. súp. 449 na parc. č. KN-C 4315/36“  v  k. ú.   Liptovský Peter, ktorých je  AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., 032 04 Liptovský Ondrej 126, podľa výpisu z  LV č. 61 vlastníkom.

Obec Liptovský Peter ako príslušný stavebný úrad  podľa § 5  ods. a/1  zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov a  ako príslušný stavebný úrad  podľa  § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v  znení neskorších  predpisov, prerokoval žiadosť  podľa § 90 stavebného zákona žiadateľa AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., 032 04 Liptovský Ondrej 126, IČO 195669, zastúpený spoločnosťou B-SMARTING s.r.o., Guothova 1280/3, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto, IČO 52022102, o povolenie odstránenia stavby „Kravín č. súp. 432 na parc. č. KN-C 4315/6“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavby „Maštal č. súp. 433 na parc. č. KN-C 4315/7“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavby „Hospodárska budova  č. súp. 447 na parc. č. KN-C 4315/33“  v  k. ú.   Liptovský Peter a stavby „Silážna jama krytá č. súp. 449 na parc. č. KN-C 4315/36“  v  k. ú.   Liptovský Peter.

Na základe výsledkov vykonaného konania s dotknutými orgánmi  a s ostatnými účastníkmi na konaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 25.05.2023 podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 25 Vyhl. č. 453/2000 Z.z.

p o v o ľ u j e

odstrániť  stavbu „Kravín č. súp. 432 na parc. č. KN-C 4315/6“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavbu „Maštal č. súp. 433 na parc. č. KN-C 4315/7“  v  k. ú.   Liptovský Peter, stavbu „Hospodárska budova  č. súp. 447 na parc. č. KN-C 4315/33“  v  k. ú.   Liptovský Peter a stavbu „Silážna jama krytá č. súp. 449 na parc. č. KN-C 4315/36“  v  k. ú.   Liptovský Peter.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :

- námietky v konaní neboli prednesené.

 

Vyvesené: 21.06.2023

Zvesené: 07.07.2023

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
SOcÚAGRIA-LPeter Veľkosť: 175.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.