Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

SÚBOR
Dátum: 10.09.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Navrhovateľ, Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok, doručil dňa 03. 09. 2020 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.....

Navrhovateľ, Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova č. 170, 033 01 Liptovský Hrádok, doručil dňa 03. 09. 2020 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia skládky TKO Žadovica“ . MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie  a ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov , upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti.

Verejnosť môže doručiť na MŽP SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií dotknutou obcou. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-skladky-tko-zadovica.

Dokumentácia v celom rozsahu je k nahliadnutiu v kancelárii   Obecného úradu   v Liptovskom Petre počas úradných hodín. Je možné do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie.

Vyvesené: 10.09.2020

Zvesené: 28.09.2020

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Rekonstrukcia skladky TKO Zadovica - zaslanie oznamenia Veľkosť: 781.9 kB Formát: pdf Dátum: 10.9.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.