Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pred vstupom dieťaťa do materskej školy

Dátum: 03.04.2020
Pred vstupom dieťaťa do materskej školy

Čo by malo  dieťa pri nástupe do materskej školy vedieť:

 • ovládanie hygienických návykov
 • tiež má dieťa vedieť oznámiť, že potrebuje použiť záchod
 • zvládnutá lokomócia - chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním), beh
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť z pohára
 • vysmrkať sa

Čo by malo  dieťa pri nástupe do materskej školy vedieť:

 • ovládanie hygienických návykov
 • tiež má dieťa vedieť oznámiť, že potrebuje použiť záchod
 • zvládnutá lokomócia - chôdza, chôdza po schodoch (s prikračovaním), beh
 • snaha samostatne jesť lyžicou a piť z pohára
 • vysmrkať sa

Čo treba do materskej školy pri nástupe priniesť:

 • pyžamko
 • prezuvky s uzavretou pätou
 • náhradné oblečenie

Dieťa musí mať všetky svoje veci označené menom.

Adaptačný program našej materskej školy:

Pre pokojný prechod dieťaťa z rodinného prostredia a plynulé zaradenie do materskej školy:

 • Prijímame dieťa s úsmevom, radosťou a plnou pozornosťou.
 • Vytvárame pokojnú atmosféru MŠ a jej zamestnancov.
 • Pedagogickým majstrovstvom a individuálnym prístupom poskytujeme radosť a uspokojenie dieťaťa pri pobyte v MŠ.
 • V rozhovoroch s rodičmi dieťaťa získavame informácie o individuálnych osobitostiach dieťaťa, jeho zdravotnom stave, čase a priebehu spánku.
 • Dieťa si zvyká postupne na pobyt v MŠ
 • Je dobré, keď si dieťa prinesie do MŠ najmä v začiatkoch nejakú obľúbenú  hračku, plyšáka  a pod.
 • Podľa vyhlášky k materskej škole „z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.“
 • Adaptačný pobyt môže mať teda podľa vyhlášky rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny. Dĺžku adaptačného pobytu by si mal dohodnúť riaditeľ MŠ so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

Odporúčame:

 • pred nástupom do materskej školy poskytnúť dieťaťu skúsenosť s odlúčením od rodičov. Spočiatku na krátku dobu, neskôr aj na viac hodín
 • lúčenie čo možno krátke pred vstupom do triedy (predlžovanie lúčenia je traumatickejšie pre dieťa)
 • rozhovory s triednou učiteľkou viesť v popoludňajších hodinách - vo veciach organizačných. Ak ide o rozhovor o dieťati, odporúča sa dohodnúť si s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa počas konzultačných hodín