Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Možnosť darovať 2 % z dane

Dátum: 13.02.2020
Možnosť darovať 2 % z dane

Ako môžete darovať 2 % z dane.

Materská škola Liptovský Peter 1, 033 01

 

OZNAM

 

Ako môžete darovať 2 % z dane.


Nám prosím odovzdať kópiu vyhlásenia na základe, ktorej si MŠ požiada o vyplatenie danej sumy od Komunitnej nadácie Liptov. Ďakujeme veľmi pekne.


tlačivo nájdete na stránke http://www.knl.sk/2-z-dane alebo na nástenke v MŠ.

Postup:


ZAMESTNANEC

  1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.


FYZICKÁ OSOBA
Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.


PRÁVNICKÁ OSOBA
Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

 
Ako darovať 3 % z dane
 
Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2019 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Mgr. Eva Piovarčiová
                                Riaditeľka MŠ