načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Otília
Telefón +421 44 5222484

Všeobecné záväzné nariadenie

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy

VZN