načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Otília
Telefón +421 44 5222484

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce L.Peter na 2.polrok 2016

V súlade s príslušnými ustanoveniami / § 18f ods.1b) / zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám OZ obce Liptovský Peter návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polroku 2016.

Prílohy

Plán kontrolnej činnosti