načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Lucia
Telefón +421 44 5222484

Verejná vyhláška

  Stavebník Obec Vavrišovo, Obecný úrad 40, 032 42 pošta Pribylina (IČO: 00315834) v zastúpení
starostky obce Ľubice Chlebovej podal dňa 21.04.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „SO 06
– Komunikácie“, pre areál „Rekreačno-obytný súbor Borovie k. ú. Vavrišovo“

Prílohy

Verejná vyhláška
staveb povolenie cesta Vavriovo