načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Timotej
Telefón +421 44 5222484

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou s upustením od ústneho konania a miestneho zisťovania

/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA/

podľa § 61 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Prílohy

Verejná vyhláška