načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Frederik/Frederika
Telefón +421 44 5222484

Stavebné povolenie

JUDr. Ľubica Matejková, ul. Čingovská 1377/4 , 040 12 Košice -žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „ Rodinný dom „ na pozemku parc. č. KN- C 2069/14 v k. ú. Liptovský Peter.

Prílohy

Stavebné povolenie