načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Milena
Telefón +421 44 5222484

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov Slovenska v Liptovskom Petre bola založená dňa 17. januára 2002, kedy sa stretlo 17 dôchodcov z Liptovského Petra so starostom obce a dvomi členmi OV JDS v Kultúrnom dome v Liptovskom Petre.

 

 Do 8. 3. 2005 nie je záznam o činnosti a nebola vedená ani žiadna agenda. Za predošlé obdobie sa realizoval výlet na Červený kláštor - Pieniny, jedna výročná členská schôdza a zájazd do Poľska.

Na výročnej členskej schôdzi 8.3.2005 bol zvolený nový výbor a postupne sa začala rozvíjať činnosť organizácie aj jej členská základňa. Zorganizovali sme predovšetkým výstavu zručností našich členov v rámci osláv 720. výročia prvých písomných záznamov o Liptovskom Petre, boli sme pozrieť Vysoké Tatry po kalamite, navštívili sme výstavu Flóra Bratislava 2007 a Flóra Olomouc 2008. Činnosť sme zamerali i na spoluprácu s Obecným úradom a na pomoc pri udržiavaní poriadku v našej obci a na miestnom cintoríne a v jeho blízkosti.

 

V súčasnosti organizácia svoju činnosť zameriava na:

- klubové stretnutia,

- usporiadanie spoločenských akcii (fašiangy, pochovávanie basy, stavanie mája),

- tuzemské poznávacie zájazdy (Čiernohorská železnica a Chopok, Sobášny palác Bytča, Budatínsky hrad a hrad Strečno),

- zahraničné poznávacie zájazdy (navštívili sme Chorvátsko, soľnú baňu vo Wieliczke v Poľsku),

- výstav ručných prác, úrody,

- spoločenské posedenia (pri príležitosti Mikuláša, MDŽ, vianočná kapustnica, opekačky a iné).

Pravidelne organizujeme rehabilitačné pobyty v kúpeľoch Piešťany. V roku 2018 sme podnikli výlet na Spiš, spojený s predstavením Jánošík v Spišskom divadle a návštevou kaštieľa v Markušovciach. Na záver sme relaxovali na kúpalisku Vrbov.

Základná organizácia má v roku 2018 40 členov, ktorí sa schádzajú na klubových stretnutiach každý nepárny pondelok o 14.00 hod v  zasadačke Kultúrneho domu (mimo leta).     

 

 

 Výbor základnej organizácie: 

Predseda Cholvádt Ján
Podpredseda Zinger Milan
Tajomníčka Uličná Oľga
Pokladníčka Slabejová Mária
Člen čatlošová Jana


a revízna komisia v zložení:  

Predsedníčka: Uličná Mária
členovia: Zingerová Viera
  Vážna Viera

 

  

Prílohy

plán činnosti JDS

28.10.2009 - Jesenná brigáda

28.10.2009

čítat viac