načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Milena
Telefón +421 44 5222484

Charakteristika materskej školy

Materská škola v Liptovskom Petre je dvojtriedna, s celodennou prevádzkou. Zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku spravidla od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov (kapacita zariadenia) je 30 detí.
Objekt je adaptovaný v bývalej bytovej jednotke po rozsiahlej rekonštrukcii a vyhovuje požiadavkám výchovno - vzdelávacieho procesu detí.
 
Pre pobyt detí v materskej škole sú k dispozícii nasledovné priestory:
Prízemie: Po vstupe do našej MŠ Vás schodisko privedie do spoločnej vstupnej haly, z ktorej je možné ísť  do kuchyne. Taktiež sú tu dva sklady na potraviny a WC pre personál, šatňa pre deti 1.triedy. Na prízemí sa tiež nachádza telocvičňa, jedáleň pre všetky deti a učiteľky, ako aj pre zamestnancov Obecného úradu. Sociálne zariadenie s dvomi umývadlami a dvomi WC pre deti, v prípade nutnosti počas stolovania či cvičenia je súčasťou tohto pochodia. Na prízemí vpravo je kancelária vedúcej školskej jedálne.
I. poschodie: Hneď ako otvoríme dvere na prvom poschodí vstúpime do šatne pre deti 2.triedy.  Na poschodí je WC pre personál a sklad na hygienické potreby pre pani upratovačku. Zo šatne je možnosť prejsť do kancelárie pedagogických zamestnancov a tiež do triedy, kde sú umiestnené deti vo veku od 4-6 rokov. Súčasťou triedy je aj herňa a útulná spálňa, kabinet pomôcok a toalety. Vpravo pri schodisku je kancelária riaditeľky materskej školy.
II. poschodie: Po kompletnej rekonštrukcii podkrovia  sa tu nachádza herňa a spálňa pre deti od 2 až 4 rokov, tri WC, 3 umývadlá umývadlá a sprchový kút pre tieto deti.
 
Materská škola má aj školskú záhradu, ktorá je ohraničená kovovým oplotením. Počas pobytu vonku deti môžu využívať pieskovisko, certifikované preliezky a hojdačky. Pri budove je postavený drevený prístrešok, pod ktorým sú umiestnené dva drevené stoly a lavice slúžiace na tvorivé a pracovné aktivity realizované celoročne. Oddychovú zónu zabezpečuje druhý drevený altánok. Na rozvíjanie kreativity je v zadnej časti záhrady umiestnená veľká tabuľa. Príjemnú atmosféru školskej záhrady dotvárajú ozdobné tuje, stromy a dekorácie pripravené deťmi aj pani učiteľkami.