načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Vieroslava
Telefón +421 44 5222484

Jedáleň

Výška stravného:

MŠ dieťa: desiata: 0,38 €, obed: 0,90 €, olovrant: 0,26 € SPOLU: 1,54 € Doplatok stravy pre predškolákov (úhrada od rodičov) zálohové 30 € (na 3 mesiace).

Stravovanie dospelých: stravné: 1,41 € a réžia: 1,59 € Spolu: 3 €

Stravné sa platí vždy po oznámení na informačnej nástenke zálohovo. Preplatky stravného sa vracajú nasledujúci mesiac.

Neprítomnosť dieťaťa v predškolskom zariadení sa hlási na telefónnom čísle 044/5222657 do 8:00 hod.

Konzultačné hodiny ŠJ: každý párny týždeň: utorok, štvrtok 6:30 – 14:30 hod. a každý nepárny týždeň: pondelok, streda, piatok 6:30 – 14:30 hod.