načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Hugo
Telefón +421 44 5222484

SBH

V roku 1993 sa v Liptovskom Petre udiala historická udalosť, z vôle občanov sa osamostatnila časť Liptovského Hrádku a 1.1.1993 vznikla samostatná Obec Liptovský Peter. Do vienka dostala 120 nájomných bytov a tri plynové kotolne na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Preto obecné zastupiteľstvo zriadilo dňom 1. 5. 1993 za účelom spravovania bytov a kotolní príspevkovú organizáciu - Stredisko bytového hospodárstva Liptovský Peter.

Od 1.7.2008 sa Stredisko bytového hospodárstva transformovalo z príspevkovej organizácie na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % vlastníctvom obce. Názov spoločnosti je SBH, s.r.o. a sídlo Liptovský Peter č. 100.

Dnes SBH,s.r.o. zabezpečuje správu domov s 217 bytmi v osobnom vlastníctve a zároveň spravuje 29 bytov obecných. Prevádzkuje dve plynové kotolne PK1 a PK4 s výkonom 1,9 MW s ročnou dodávkou tepla do ÚK a TÚV v priemere 6.600 GJ zhruba pre polovicu občanov tejto obce.

Od roku 2015 sa začalo s obnovou bytových domov formou tepelnej ochrany. V roku 2015 sa zateplili bytové domy č.11,240,241,243, v roku 2016 bytové domy č.12,13,14,242,257 a v roku 2017 bytové domy č.6,251,253,254,255. V roku 2017 sa realizovala na plynovej kotolni PK1 výmena starého kotla PGV-65, rok výroby 1984 za nový výkonnejší kotol BUDERUS –LOGANO GE 515.

Na rok 2018-2019 sú investičné zámery začať s výmenou starých rozvodov ÚK a TÚV k bytovým domom. Investičná akcia sa rozdelí na štyri etapy. Prvá etapa bude realizovaná pri plynovej kotolni PK4, medzi bytovými domami č. 240-242. Druhá etapa pri plynovej kotolni PK1 – bytové domy č. 254,255,256,257, tretia etapa bytové domy č.250,251,252,253 a štvrtá etapa bytové domy č. 245,246,247,248.

 

 

Úradné hodiny SBH,s.r.o. :  
Zamestnanci SBH:
         
Pondelok: 7:45 - 15:15   Konateľ:
 
Miroslav Jurík 
 
Utorok: 7:45 - 15:15   Ekonómka: 
 
Ivana Gajdošová 
 
Streda: 7:45 - 16:45  

Kurič:

Miroslav Dulovec
Štvrtok: 7:45 - 15:15    
 
Piatok: 7:45 - 13:45      
 
 
 

POKLADNIČNÉ HODINY kancelárie SBH,s.r.o. každý deň od 10.00 hod. 

SBH,s.r.o.

Adresa: Liptovský Peter 100

              033 01   Liptovský Peter

Tel:        +421 44 522 49 02

E-mail:  gajdosovasbh@hradok.net

              jurik.sbh@mag-net.sk