načítavam dáta, prosím čakajte
Vážení spoluobčania, priatelia, rodáci,

ďakujeme
stiahnuť fotky
pokračovať
Liptovský Peter Liptovský
Peter
Meniny oslavuje Vieroslava
Telefón +421 44 5222484

Dokumenty a tlačivá

Prílohy

Daň z ubytovania - oznámenie o výške
Žiadosť o pridelenie bytu
Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka - platenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ohlásenie o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Oznámenie o vzniku - zániku daňovej povinnosti daňovníka dane za užívanie verejného priestranstva
Oznámenie o prevzatí plnenia povinnosti platiteľa dane za ubytovanie za daňovníka
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV BYTU jan 2019
OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV A UDRŽIAVACICH PRÁC jan 2019
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY jan 2019
OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY - PRÍPOJKY jan 2019